INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Siedlce, 21 września 2022 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!

Z przyjemnością informuję o otwarciu kolejnej edycji, znanego i lubianego, Siedleckiego Konkursu Historycznego 2022, którego współorganizatorami są Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UPH. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich przejawiających zdolności i zainteresowania humanistyczne. Tegoroczny temat przewodni konkursu to:

Od symbiozy do antagonizmu. Relacje polsko-ukraińskie na przestrzeni dziejów

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w załączonym Regulaminie. Termin nadsyłania konkursowych esejów upływa 31 grudnia 2022 r.

Będziemy wdzięczni za rozpropagowanie informacji o konkursie wśród nauczycieli historii i uczniów Państwa Szkoły.

Z poważaniem