Dyżury Pracowników

Instytutu Historii w semestrze letnim 2019/2020


Lp.

Tytuł/stopień naukowy,

imię i nazwisko

pokój

termin

godzina

1.      

ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk

2.31

poniedziałek

18.15-20.00

2.      

prof. dr hab. Stanisław Jaczyński

1.31

wtorek

11.00-12.30

3.      

prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz

2.20

wtorek

10.03; 7.04; 12.05; 10.06; 7.07– w godz. 13.00-14.30

czwartek

15-16.30

4.      

dr hab. Robert Piętek

2.32

środa

10.30-11.45

5.      

dr hab. Józef Piłatowicz

2.19

poniedziałek

13.00-15.00

środa

14.30-16.30

6.      

dr hab. Jarosław Cabaj

2.17

poniedziałek

9.00-12.00

wtorek

9.00-11.00

środa

9.00-11.00

7.      

dr hab. Dariusz Magier

2.32

poniedziałek

15.30-16.45

czwartek

15.15-16.45

8.      

dr hab. Maria Starnawska

2.31

wtorek

15.00-16.00

17.30-18.30

9.      

dr hab. Katarzyna Maksymiuk

2.19

wtorek

9.30-11.15

10.   

dr hab. Dorota Wereda

2.19

wtorek

10.45-13.00

11.   

dr Beata Kozaczyńska

2.20

poniedziałek

18.30-20.00.

12.   

dr hab. Sergiusz Leończyk

2.20

wtorek

10.03, 14.04, 12.05, 9.06

– godz. 10.15-11.00

– godz., 12.30-15.30

środa

10.00-11.30

Dodatkowo:

26.02, 11.03, 25.03, 1.04, 15.04, 17.06

– godz. 15-00-16-30

13.   

dr Rafał Roguski

2.20

wtorek

15.30 – 16.45

środa

9.45-10. 45 (w terminach praktyki śródrocznej)  

12.00-14.30

14.   

dr Arkadiusz Zawadzki

2.20

poniedziałek

13.00-15.00

wtorek

13.00-15.00

środa

12.30-14.30

czwartek

13.00-15.00