INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 praktyki obrazek

 

W zakresie praktyk kancelaryjno-archiwalnych polecamy współpracujące z Instytutem Historii instytucje i firmy

Praktyki zawodowe należy odbyć:

  • na studiach licencjackich – po 4 semestrze (zaliczenie wstawiane po 6 semestrze)
  • na studiach magisterskich – po 2 semestrze (zaliczenie wstawiane po 4 semestrze)

 Zarządzenie nr 69 z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów UPH

- zmieniony przez Zarządzenie Rektora Nr 1/2016 z dn. 22.01.2016 r.

- zmieniony przez Zarządzenie Rektora Nr 84/2017 z dn. 22.09.2017 r.

- zmieniony przez Zarządzenie Rektora Nr 58/2018 z dn. 22.06.2018 r.

 

 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ I stopień,

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

KARTA OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ I stopień,

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ I stopień,

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

ARKUSZ PRAKTYKI ZAWODOWEJ I stopień,

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ II stopień,

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

KARTA OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ II stopień,

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ II stopień,

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

ARKUSZ PRAKTYKI ZAWODOWEJ II stopień,

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

specjalność: