INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 Dwie nauczycielki pochylone nad monitorem komputera

link do: WYKAZU INSTYTUCJI I FIRM WSPÓLPRACUJĄCYCH Z INSTYTUTEM W ZAKRESIE PRAKTYK KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH 

Praktyki zawodowe należy odbyć:

  • na studiach licencjackich – po 4 semestrze (zaliczenie wstawiane po 6 semestrze)
  • na studiach magisterskich – po 2 semestrze (zaliczenie wstawiane po 4 semestrze)

 link do: Zarządzenia Rektora nr 32 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów UPH

 

 Dokumenty w formacie word posiada opiekun praktyk.