INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

dr hab. Jarosław Cabaj, p. 2.31, środa 13.15-14.45

prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, p. 2.20, wtorek 13.30-15.00

dr Artur Goszczyński, p. 2.19, środa 13.00-14.30

prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, p. 2.32,  środa 13.15-14.45 

dr Joanna Kowalik-Bylicka, p. 2.32, wtorek 16.30-17.45

dr Beata Kozaczyńska, p. 2.32, środa 18.00-19.30

dr hab. Marcin Kruszyński, p. 2.19, poniedziałek 13.00-15.00

dr hab. Sergiusz Leończyk, p. 2.20, czwartek 16.30-18.00

dr hab. Dariusz Magier, p. 2.17, czwartek 15.15-16.45

dr hab. Katarzyna Maksymiuk, p. 2.19, wtorek 11.30-13.00

dr hab. Robert Piętek, p. 2.31, środa 10.15-11.45

dr Marcin Pytel, p. 2.31, 16.06.2023 godz. 10.00-11.30; 30.06.2023 godz. 10.00-13.00 oraz 13.30-16.00

dr Rafał Roguski, p. 2.20, poniedziałek  17.15-18.45

dr hab. Maria Starnawska, p. 2.31, czwartek  11.45-13.15

dr hab. Dorota Wereda, p. 2.19, wtorek  13.00-14.30

dr Arkadiusz Zawadzki, p. 2.32, wtorek  14.45-16.45