REGULAMIN STUDIÓW Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego obowiązujący od 1 października 2015 r. reguluje przepisy dotyczące studiów na UPH
Punkt XII punkt  określa  zasady egzaminu dyplomowego oraz warunki ukończenia studiów

Zakres egzaminu dyplomowego ustalany jest w programie kształcenia.  Na egzaminie dyplomowym student odpowiada na 3 pytania, które są wpisywane do protokołu z egzaminu dyplomowego:

  • dwa pytania z zakresu treści przedmiotów z planów studiów, podane do wiadomości na rok przed terminem egzaminu ( losowane w trakcie egzaminu dyplomowego z całego zestawu zatwierdzonych zagadnień na 1 rok wcześniej)

  •  jedno dotyczące tematyki napisanej przez studenta pracy dyplomowej.

  • Zagadnienia na egzamin dyplomowy

  • Decyzja Nr 1/2016 Dziekana Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie: Przydziału  prac  dyplomowych  i zatwierdzania tematów  prac dyplomowych  w  jednostkach organizacyjnych  Wydziału   Humanistycznego  UPH  w Siedlcach