INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Zakres egzaminu dyplomowego ustalany jest w programie kształcenia.  Na egzaminie dyplomowym student odpowiada na 3 pytania, które są wpisywane do protokołu z egzaminu dyplomowego:

  • dwa pytania z zakresu treści przedmiotów z planów studiów, podane do wiadomości na rok przed terminem egzaminu ( losowane w trakcie egzaminu dyplomowego z całego zestawu zatwierdzonych zagadnień na 1 rok wcześniej)

  •  jedno dotyczące tematyki napisanej przez studenta pracy dyplomowej.

  • Zagadnienia na egzamin dyplomowy