Nr 69 z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów UPH

- zmieniony przez Zarządzenie Rektora Nr 1/2016 z dn. 22.01.2016 r.

- zmieniony przez Zarządzenie Rektora Nr 84/2017 z dn. 22.09.2017 r.

- zmieniony przez Zarządzenie Rektora Nr 58/2018 z dn. 22.06.2018 r.

 

  

 

 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ I stopień,

 

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

specjalność: turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

specjalność: nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

 

KARTA OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ I stopień,

 

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

specjalność: turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

specjalność: nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

 

INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ I stopień,

 

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

specjalność: turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

specjalność: nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

 

ARKUSZ PRAKTYKI ZAWODOWEJ I stopień,

 

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

specjalność: turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

specjalność: nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

 

 

 

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ II stopień,

 

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

specjalność: turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe

specjalność: nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

 

KARTA OCENY PRAKTYKI ZAWODOWEJ II stopień,

 

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

specjalność: turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe

specjalność: nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

 

INSTRUKCJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ II stopień,

 

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

specjalność: turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe

specjalność: nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

 

ARKUSZ PRAKTYKI ZAWODOWEJ II stopień,

 

specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

specjalność: turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe

specjalność: nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

specjalność: