INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

dr hab. Katarzyna Maksymiuk, prof. uczelni

 • Historia wojskowości starożytnej: problemy polityczno-militarne, kultura materialna, a także militarne aspekty historii architektury
 • Problemy strategiczne, ocena zasobów stron konfliktów, ograniczeń geograficznych i geopolitycznych
 • Kwestie taktyki, problemy sztuki oblężniczej oraz odpowiadającym im koncepcjom w strukturach fortyfikacji, zarówno w aspekcie twierdz, jak rozwiniętych systemów obejmujących całe obszary geograficzne (Wielki Mur Chiński, Wał Hadriana, Mur Aleksandra itp.)
 • Tematy bronioznawcze, skupione na ewolucji i zmianach w uzbrojeniu starożytnym w kontekście technologii, zadań taktycznych i strategicznych, czy przemian kulturowych

dr hab. Maria Starnawska, prof. uczelni

 • Historia średniowieczna Polski
 • Historia średniowieczna powszechna
 • Historia kultury średniowiecznej
 • Historia Kościola w średnowieczu

dr hab. Dorota Wereda, prof. uczelni

 • Historia kultury Pierwszej Rzeczpospolitej, od wieku szesnastego, aż do rozbiorów, uwzględniając bogactwo wieloetnicznej tkanki państwa "Obojga Narodów", zwracając uwagę na relacje międzykulturowe, tak w kontekście wewnętrznym, obserwując związki pomiędzy grupami etnicznymi oraz modelami kulturowymi przez nieprzyjmowanymi w strukturze samego państwa, ale również zajmując się międzynarodowym przepływem impulsów kulturalnych w zmieniającym się świecie europejskiej i eurazjatyckiej nowożytności
 • Kultura książki staropolskiej, ale także innych etnosów zamieszkujących Rzeczpospolitą w zróżnicowanej perspektywie badawczej
 • Historia Kościoła Katolickiego, jego struktury, wewnętrznych prądów oraz jego stosunków z innymi wyznaniami, ze szczególną uwagą na historię wspólnot zakonnych, które często ogniskowały zjawiska kulturowe
 • Badania historii edukacji w przedrozbiorowej Polsce, obejmujące wszystkie stopnie oświaty oraz nauki

dr hab. Robert Piętek, prof. uczelni

 • Europa wobec świata w epoce nowożytnej
 • Państwa i społeczeństwa w Afryce XV-XIX w.
 • Kształtowanie się Świata Atlantyckiego - kultura i społeczeństwa.

dr hab. Jarosław Cabaj, prof. uczelni

 • Przemiany społeczno-gospodarcze na wsi „regionu siedleckiego” w XIX-XX w., w tym m. in. możliwość przygotowania monografii parafii, gminy, placówek kulturalnych, oświatowych
 • Historia prasy lokalnej (prowincjonalnej) XIX-XX w. – podejmowanie badań nad prasą lub w oparciu o prasę

dr hab. Sergiusz Leończyk, prof. uczelni

 • Rosja i ZSRR, stosunki polsko-rosyjskie XVIII-XXI w.
 • Cesarstwo Rosyjskie i Królestwo Polskie w XIX-XX w.
 • Kościól rzymsko-katolicki w krajach byłego ZSRR
 • Polonia i Polacy za granicą XIX-XXI w.
 • Polonia na Syberii i w Kazachstanie XIX-XXI w.
 • Polscy badacze Syberii, Dalekiego Wschodu, Środkowej i Centralnej Azji XVIII-XX w.
 • Dzieje Bułgarii i krajów bałkańskich XIX-XX w.

dr hab. Dariusz Magier, prof. uczelni            

 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Historia najnowsza (XX i XXI w.)
 • Historia regionu siedleckiego XX i XXI w.