INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W co sie bawic AK

Wykład otwarty Andrzeja Klima wygłoszony dla Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w dniu 21 stycznia 2021 r.

my w historii historia w nas

Instytut Historii UPH w Siedlcach rozpoczął realizację projektu edukacyjnego My w historii – historia w nas, skierowanego do uczniów szkół średnich w regionie. Jego celem jest doskonalenie procesu kształcenia i podnoszenie jego jakości w zakresie historii, wyrabianie w uczniach przekonania o znaczeniu przeszłości w prawidłowym zrozumienia dnia dzisiejszego, integrowanie środowisk szkolnych i akademickiego w kształtowaniu postawy humanistycznej uczniów i studentów, a także rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy. Do projektu przystąpiło 13 szkół ponadpodstawowych z 7 powiatów regionu siedleckiego.


ranking20

sergier

komunikar

Sekretariat Instytutu Historii w dniach 18-31 stycznia 2021 r. we wtorki i piątki pracuje w systemie zdalnym.

fejsb

 

konkurs str

REGULAMIN KONKURSU

wiat ukryty w archiwach

ZAPROSZENIE           FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

00 ogoszenie

 

0000 arcg logo