00000000000000000000000000baver

  blok terminarz rekrutacji

 

 

boks covid19 v2

 

AAarchLOGO

 

AAA sekretariat

 

tabb

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych   

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

A 2 ST

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

szkoa doktorska 

 

 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

01

9 października br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Dydycza: OD NARODZIN DO LIKWIDACJI. UKRAIŃSKA DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA, SPOŁECZNA, KULTURALNO-OŚWIATOWA I GOSPODARCZA NA TERENIE POWIATU BIALSKIEGO W LATACH 1917-1947. Promotorem pracy był dr hab. Jarosław Cabaj, funkcję promotora pomocniczego pełnił dr hab. Sergiusz Leończyk. Pracę recenzowali prof. Roman Drozd i prof. Włodzimierz Mędrzecki.
Serdecznie gratulujemy!
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/ 2020. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 25.10.2019 r.
O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2019.

 

czytaj więcej...

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

bol bul

W dniach 1-5 października br. dr hab. Sergiusz Leończyk w ramach programu Erasmus+ przeprowadził zajęcia ze studentami Południowo-Zachodniego Uniwersytetu im. Neofita Riłskiego w Błagojewgradzie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rafal kino 30 wrzesnia19

Instytut Historii od kilku lat współpracuje z Kinem Helios przy realizacji projektu edukacyjnego Kino na temat. 30 września dr Rafał Roguski jako wprowadzenie do filmu „Piłsudski” przybliżył młodzieży mało znane fakty z życia Marszałka.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Patryk Sanok

W dniach 27-29 września br. doktoranci historii uczestniczyli w konferencji Turning Points. European Arms and Armour from the Migration Period to the early Modern Period, wygłaszając referaty: Patryk Skupniewicz - Boar-hunt of Heinrich Hetzbold von Weißensee. Remarks on Folio 228r of Codex Manesse, Adam Kubik - New finds of helmets from Petra and Tatarstan and the origin of early medieval one-piece helmets.

 

PROGRAM

_________________________________________________________________________________________________________________________________