00000000000000000000000000baver

Darek plakat wydarzenia

  kozaczynska biala

 

 

0000111 sekretariat

 

tabb

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych  
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

adada

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych
  • turystyka historyczno-wojskowa i komercjalizacja wiedzy historycznej
  • współczesne stosunki międzynarodowe

 

 Studia III stopnia (doktoranckie)

 doktor Kindziuk

 

 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

liw noc muze

18 maja br. studenci i doktoranci IHiSM uczestniczyli w Nocy Muzeów na Zamku w Liwie.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Sierozna nagroda Wroclaw

Jest nam niezwykle miło poinformować, że monografia dr. hab. Sergiusza Leończyka (Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Warszawa 2017) została uznana za najlepszą książkę z zakresu historii gospodarczej i społecznej przez Członków Kapituły Nagrody im. Franciszka Bujaka. Nagroda została wręczona podczas 14. Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą (17-19.05.2019).
Serdecznie gratulujemy!
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

RAFCIO SOK

14 maja br. w Zespole Szkół nr 1 "Szarej" w Sokołowie Podlaskim dr Rafał Roguski wygłosił prelekcję dotyczącą okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja. Serdeczne podziękowania dla nauczycielki tejże Szkoły p. Iwony Piętki absolwentki naszego Instytutu za zaproszenie prelegenta.

 

GALERIA

___________________________________________________________________________________________________________________________________

MEDAL LW

Jest nam niezwykle miło poinformować, że doktorant historii mgr Łukasz Węda 9 maja br. został doceniony odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej Serdecznie gratulujemy!.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

fotkaKrakow

W dniach 24-26 kwietnia br. przedstawiciele IHiSM uczestniczyli w XXI Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki w Krakowie, wygłaszając referaty. Dorota Cabaj: Organizacja i funkcjonalnie Oddziału Terenowego w Siedlcach Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy i Województwa Warszawskiego (1964-1976); Katarzyna Grudzień: Obieg dokumentacji zamówień publicznych w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie; Marcin Krasuski: Ochrona danych wrażliwych w czytelni archiwalnej; Anna Kłoś: Źródła archiwalne prezentujące działalność kombatancką na przykładzie materiałów Oddziału Partyzanckiego 34 pp AK Stefana Wyrzykowskiego ps. „Zenon”;  Damian Sitkiewicz: Źródła do dziejów okupacji niemieckiej powiatu mińskiego 1939-1944 przechowywane w Archiwum Państwowym w Warszawie.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________