INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

członkowie stowarzyszenia

28 stycznia 2017 r. z inicjatywy dr. hab. Dariusza Magiera, prof. UPH odbył się w Instytucie zjazd założycielski Stowarzyszenia Archiwistyka Siedlecka.