INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Jarosław Cabaj

31 sierpnia 2017 r. w ramach obchodów Dni Siedlec, Dyrektor Instytutu dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH wygłosił prelekcję Siedlce - stolica Podlasia?