INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy spotkania

11 października 2017 r. SKNH i NZS UPH zorganizowały spotkanie z autorami książki Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956,  dr. Mariuszem Bechtą i Wojciechem Muszyńskim.