INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy spotkania

18 października 2017 r. w ramach cyklu  Afryka na Koszykowej odbył się pokaz filmu Kimpa Vita: matka afrykańskiej rewolucji. W dyskusji po projekcji wziął udział dr hab. Robert Piętek, prof. UPH.