INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczestnicy spotkania

7 marca 2018 r. na specjalne zaproszenie SKNH i NZS UPH ze studentami historii spotkała się działaczka studenckiej opozycji demokratycznej w PRL, dziennikarka p. Agnieszka Romaszewska - Guzy.