INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

absolwenci

29 czerwca 2018 r. odbyły się obrony prac dyplomowych, pisanych pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Cabaja, prof. UPH.