INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Anna Starużyk i Radosław Rybak prezentujący ofertę studiów historycznych

Przedstawicielom studentów kierunku historii – Państwu: Annie Starużyk i Radosławowi Rybakowi z I stopnia oraz Radosławowi Kłopotowskiemu i Euzebiuszowi Zielińskiemu z II stopnia, wyrażam podziękowanie za prezentację oferty edukacyjnej Instytutu Historii podczas Dnia Otwartego UPH (30.11. 2018). dr hab. Jarosław Cabaj, dyrektor IHiSM UPH

link do: GALERII