INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Sergiusz Leończyk przemawiający na kongresie

Rada Kongresu Polaków w Rosji, obradująca w dniach 7-8 grudnia 2018 r. w Moskwie powłołała dr. hab. Sergiusza Leończyka na przewodniczącego komisji naukowej Kongresu.