INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

poster Forum Historii Regionu Siedleckiego

26 listopada 2020 r. na spotkaniu przedstawicieli czasopism i środowisk historycznych regionu siedleckiego powołano do istnienia Forum Historii Regionu Siedleckiego przy Instytucie Historii UPH w Siedlcach. Wszystkich badaczy historii lokalnej w regionie zapraszamy do udziału w projekcie!

link do: STRONY FORUM