INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zosia

Na mocy Aneksu do porozumienia podpisanego przez UPH z Narodowym Archiwum Cyfrowym nasz Instytut do celów dydaktycznych na specjalnościach Archiwistyka i biurowość współczesna oraz Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją od teraz może wykorzystywać Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) – wersję edukacyjną aplikacji przeznaczonej do opracowania, ewidencji i inwentaryzacji zbiorów archiwalnych – również podczas zajęć w trybie zdalnym.