INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

profilaktyka wykad

28 kwietnia 2021 r. odbyło się zebranie naukowe w trybie wideokonferencji zorganizowane przy współpracy Koła Naukowego Archiwistów UPH i Archiwum Państwowego w Siedlcach. W jego ramach historyk sztuki, konserwator z Archiwum Państwowego w Lublinie, dr Piotr Dudzikowski, wygłosił prelekcję nt. profilaktyki zabezpieczenia materiałów archiwalnych i dobrych praktyk postępowania z dokumentami w archiwach.

link do: MATERIAŁ VIDEO