INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Marcin Krasuski konferencja 2

25 maja 2021 r. mgr inż. Marcin Krasuski uczestniczył w konferencji "Społeczne i demograficzne uwarunkowania przemian ludnościowych na ziemiach polskich w XIV-XX wieku’’, organizowanej przez Komisję Historii Struktur Demograficznych i Społecznych KNH PAN oraz Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej UwB, wygłaszając ref. "Dzietność rodzin w środowisku wiejskim ziemi łukowskiej w XIX wieku na przykładzie wsi szlacheckiej Karwów”.