INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

XIX KONFERENCJA

20 września 2021 r. przedstawiciele Instytutu Historii wzięli udział w XIX-ej KONFERENCJI STUDENCKICH I DOKTORANCKICH KÓŁ NAUKOWYCH ORAZ PASJONATÓW NAUKI NT. „NAUKA MŁODYCH WOBEC NOWEJ RZECZYWISTOŚCI”, wygłaszając referaty: mgr inż. Marcin Krasuski (Przedmałżeńska aktywność seksualna w miejscowości Karwów w latach 1795-1920), Eryk Magier (Afera Jakuba Becala i konflikty religijne w Toruniu jako ilustracja sytuacji religijno-politycznej w Rzeczpospolitej u schyłku XVII wieku) oraz Ziemowit Bylicki (Urząd do Spraw Wyznań wobec religii nierzymskokatolickich. Przykłady sygnalizujące problematykę: prawosławni, polskokatoliccy, mariawici).