INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

fiolek rozdzia monografia grafika

W monografii wieloautorskiej  "Europa znana i nieznana" ukazał się rozdział "Działalność komunistyczna Julii Brystiger w II RP oraz Związku Radzieckim",  którego autorem jest doktorant Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie historia mgr Damian Fiołek.