INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Beata Kozaczynska

W dniach 23-24 września 2021 r. dr Beata Kozaczyńska  uczestniczyła w konferencji „Sytuacja: okupacja. Normy społeczne, doświadczenia i relacje kulturowe okupacji wojskowych na przestrzeni dziejów” w Niepołomicach, wygłaszając ref.  Werbowanie Polaków z Zamojszczyzny na niemiecką listę narodowościową, ich postawy i zachowania (1941-1943). 

link do: PROGRAM