INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wereda kongres w Supraslu

W dniach 29 września-1 października 2021 r. dr hab. Dorota Wereda uczestniczyła w V Międzynarodowym Kongresie "Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” w Białymstoku i Supraślu, wygłaszając ref.  Bazylianie prowincji litewskiej w świetle wizytacji z lat 1793-1797. 

link do: PROGRAM