INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wereda Kowno Strona

W dniach 1-3 października 2021 r. dr hab. Dorota Wereda uczestniczyła w konferencji "Дзевяты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі” w Kownie (Litwa), wygłaszając ref.  Rozwój sieci placówek klasztorów bazyliańskich w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku.

link do: STRONA KONGRESU