INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kozaczynska Muzeum 2WW

5 października 2021 r. dr Beata Kozaczyńska uczestniczyła w konferencji popularnonaukowej "Losy nauczycieli polskich w czasie II wojny światowej: ogląd historyczno-prawny i współczesne wyzwania pedagogiczne” w Gdańsku, wygłaszając ref.  Nauczyciele z dystryktu warszawskiego ratujący dzieci z Zamojszczyzny - b. więźniów UWZ-Lager Zamosc (1942-1943).

link do: PROGRAM