INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

wschodni roczni humanistyczny

Do obiegu naukowego weszło opracowanie pt. "Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki", której współredaktorem jest dr hab. Dariusz Magier. Wydawnictwo ukazało się jako tom "Wschodniego Rocznika Humanistycznego" oraz na prawach monografii wieloautorskiej, której współwydawcami są Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra" (ISBN 978-83-64857-195) oraz Archiwum Państwowe w Siedlcach (ISBN 978-83-950869-5-3).

link do: PUBLIKACJI