INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Artur UO UPH

2 grudnia 2021 r. dr Artur Goszczyński w ramach Uniwersytetu Otwartego UPH wygłosił wykład nt. Dowódcy i armia Rzeczypospolitej w bitwie chocimskiej z 1621 r. Wybrane zagadnienia.