INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Barbara Tekely w Toruniu

W dniach 2-3 grudnia 2021 r. doktoranci historii (Szkoła Doktorska UPH) uczestniczyli w VIII Toruńskich Konfrontacjach Archiwalnych, wygłaszając referaty: mgr Barbara Tekely Skrętowicz, nt. Technologia w archiwach droga do wolności, czy zniewolenia? oraz mgr Rafał Borychowski, nt. Zakres swobody archiwisty w procesie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego.

link do: PROGRAMU