INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Katarzyna Grudzien okladka Archiwista Polski

Na łamach branżowego czasopisma naukowego "Archiwista Polski" (Nr 3-4/2020; ISSN 1425-9893) ukazał się artykuł studentki historii UPH Katarzyny Grudzień nt. "Dokumentacja procesu zamówień publicznych na przykładzie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego".