INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Artur Goszczynski Wschodni Rocznik Humanistyczny 3 2021

Ukazał się nr 18.3 Wschodniego Rocznika Humanistycznego (ISSN 1731-982X) zatytułowany „Cne Lachy wszędy sława wiekopomna głosi”. W czterechsetlecie bitwy chocimskiej z 1621 r., którego współredaktorem jest dr Artur Goszczyński. W numerze opublikowano artykuł dr. A. Goszczyńskiego nt. Nieszczęścia gorsze od wroga. Głód i niedostatki w armii Rzeczypospolitej podczas kampanii chocimskiej z 1621 r.

link do: CZASOPISMA   

link do: ARTYKUŁU