INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Marlena Jablonska UMK

29 kwietnia 2022 r. Instytut Historii i Koło Naukowe Archiwistów UPH oraz Archiwum Państwowe w Siedlcach zorganizowały wykład otwarty dr hab. Marleny Jabłońskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. "Archiwalny PR".  Wydarzenie odbyło się w formule online.

Dr hab. Marlena Jabłońska jest profesorem UMK, prodziekanem Wydziału Nauk Historycznych UMK, specjalistką w zakresie archiwistyki. W swoich badaniach koncentruje się na organizacji archiwów i metodyce opracowania, dokumentacji nieaktowej, zarządzaniu dokumentacją współczesną oraz komunikacji społecznej i public relations. Autorka monografii  "Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations" (Toruń 2016).