INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

screen z konkursu na Bialorusi 22

8 maja 2022 r. odbył się finał XXVII Konkursu Historycznego Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi "Dzieje Polski". Konkurs współorganizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. W finale, który został przeprowadzony w formule online, uczestniczyło 20 uczniów z różnych miast zamieszkałych przez mniejszość polską na Białorusi. Przewodniczącym konkursowego jury był Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Dariusz Magier.