INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Mniejszosc plakat

Instytut Historii UPH oraz Instytut Europy Środkowej (wydawca) zapraszają na promocję książki dr. hab. Sergiusza Leończyka "Mniejszość polska w federacji rosyjskiej: uwarunkowania, stan aktualny, perspektywy". Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w sali 1.7 Wydziału Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach.

Link do: KSIĄŻKI