INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

screen ze strony SJR

SCImago Journal Rank (SJR) – 0.122, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) – 0.797 oraz CiteScore - 0.1. SCImago Journal Rank (SJR) to wskaźnik prestiżu czasopisma oparty na założeniu, że "cytowania nie są sobie równe”. Cytowania z czasopism z tej samej lub pokrewnej dyscypliny mają większą wagę. SJR uwzględnia nie tylko prestiż cytującego źródła, ale także jego związek tematyczny z cytowanym czasopismem.

link do: Scimago Journal & Country Rank