INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

RES HISTORICA okadka

W czasopiśmie Res Historica nr 53/2022 (100 pkt. wg wykazu MEiN) ukazał się artykuł dr. hab. Dariusza Magiera pt. 'Instrukcja akcji propagandowej związanej z kongresem zjednoczeniowym w dniach 15–21 grudnia 1948 roku'.