INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr Artur Goszczynski prezentuje raport

26 sierpnia 2022 r. miała miejsce prezentacja raportu przygotowanego przez dr. Artura Goszczyńskiego pt. "Rozpoznawalność polskich historyków dziejów najnowszych za granicą".