INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Na łamach "Życia Siedleckiego" ukazał się popularno-naukowy artykuł dr. Rafała Roguskiego o młodzieży broniącej Grodna przygotowany przy okazji premiery filmu "Orlęta. Grodno 39".

link do: ARTYKUŁU