INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

trzy osoby stoj na tle ciany

15 września 2022 r. odbyły się kolejne obrony prac licencjackich i magisterskich. Wszystkim obronionym i ich promotorom gratulujemy!