INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

posiedzenie komosji sejmowej

15 września 2022 r. dr hab. Maria Starnawska uczestniczyła w posiedzeniu podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego Sejmu RP.