INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

screen z youtube z debaty

22 września 2022 r. dr Artur Goszczyński moderował debatę w ramach projektu "Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?", pt. Ukraina w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.