INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Roguski stoi w otoczeniu kobiet

26 września 2022 r. pracownik Instytutu dr Rafał Roguski przeprowadził w ramach projektu "Seniorze odkryj swoje Siedlce na nowo" wykład pt. „Dawne Siedlce i ich znani mieszkańcy”. Projekt skierowany jest do seniorów mieszkających na terenie miasta Siedlce i współfinansowany z dotacji otrzymanej od Miasta Siedlce. Jedną z publikacji wykorzystanych podczas zajęć był Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza oraz jego wersja elektroniczna.