INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

okladkai twarz dra Orlowskiego

Nakładem LAW w Dęblinie ukazała się monografia dr. Pawła Orłowskiego pt. "Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim 1975-1990. Struktura, ludzie, działalność." Publikacja jest rozprawą doktorską napisaną pod kierunkiem dr. hab. Dariusza Magiera.