INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dariusz Magier na tle ksiazek

Dr hab. Dariusz Magier został powołany w skład Regionalnej Komisji Metodycznej dla Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Państwowego w Siedlcach i Narodowego Archiwum Cyfrowego na kadencję 2022-2025.