INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

laureaci i wladze ustawieni pred tablica

8 grudnia 2022 r. Rada Dyscypliny Instytutu Historii rozdała doroczne nagrody za najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2021/2022. "Złote Pióra 2022" w kategorii prac licencjackich otrzymały ex aequo: Klaudia Czarnocka za pracę pt. "Życie codzienne w XIII-wiecznej Polsce w świetle cudów św. Jadwigi i św. Stanisława" (promotor: dr hab. Maria Starnawska) i Iza Gajownik za pracę pt. "Druga wojna światowa w wybranych komiksach wydanych w Polsce - główne wątki i motywy" (promotor: dr hab. Dariusz Magier). W kategorii prac magisterskich laureatem został mgr Arkadiusz Korporowicz za pracę pt. "Społeczność parafii Pruszyn w latach 1807-1995" (promotor: dr hab. Dorota Wereda). Gratulujemy Autorom i Promotorom!

Na zdjęciu: dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk (Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą), dr hab. Maria Starnawska,  dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka (Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych), Klaudia Czarnocka, Iza Gajownik, mgr Arkadiusz Korporowicz, dr hab. Dariusz Magier (Dyrektor Instytutu Historii).
 
 
link do: GALERII