INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

logo konferencji i twarz D Weredy

W dniach 8-9 grudnia 2022 r. dr hab. Dorota Wereda uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Struktury kościelne i kult religijny w dawnych wiekach. Perspektywy badawcze", wygłaszając ref. Miejsca kultu maryjnego w litewskiej prowincji bazylianów.