INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

logo PTH Siedlce

9 grudnia 2022 r. Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego podjęło decyzję o powołaniu Oddziału w Siedlcach. Zarząd Oddziału tworzą: dr hab. Marcin Kruszyński (prezes), dr hab. Dariusz Magier (wiceprezes), dr Joanna Kowalik-Bylicka (wiceprezes), dr Rafał Roguski (skarbnik), mgr Barbara Tekely Skrętowicz (sekretarz). W składzie Komisji Rewizyjnej znalazły się: dr hab. Katarzyna Maksymiuk (przewodnicząca), dr hab. Dorota Wereda i mgr Anita Smyk.