INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Screen okladki i strony artykulu A Szumowieckiej

W czasopiśmie "Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne" (31/2022) ukazał się artykuł mgr Alicji Szumowieckiej, doktorantki Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie historia, pt. 'Wśród polityków i artystów. Topos Europy Środkowej w polityce kulturalnej Czech w latach 2004–2018'.

link do: ARTYKUŁU