INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Twarz Magiera na tle ruin

W "Życiu Siedleckim" (25.12.2022) ukazał się artykuł dr. hab. Dariusza Magiera podsumowujący działalność Instytutu Historii w mijającym roku, pt. Rok przechodzi do historii.

link do:  ARTYKUŁU